Giới thiệu

Chia sẻ

Công ty Xăng dầu Phú Thọ

Công ty Xăng dầu Phú Thọ (tên giao dịch quốc tế là Petrolimex Phú Thọ Co.,Ltd), tiền thân là Công ty Xăng dầu Vĩnh Phú, thành lập ngày 12 tháng 06 năm 1956 doanh nghiệp chuyên kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hóa dầu và các dịch vụ khác; là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.
Tổng số cán bộ công nhân viên chức gồm 380 người, được đào tạo đúng chuyên ngành.
Sau 56 xây dựng và phát triển, đến nay Công ty đã có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và đồng bộ. Kho Xăng dầu Phủ đức (Kho B1) với sức chứa 8 nghìn m3 xăng dầu, Kho Xăng dầu Bến Gót có các phân hệ xuất hàng cho ôtô xitéc. Với 45 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu phân bố trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ, cung cấp gần 60% nhu cầu bán lẻ trên thị trường.

Bên cạnh hoạt động chính là kinh doanh xăng dầu; Công ty phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ xoay quanh xăng dầu: xây lắp, sửa chữa, bảo quản, dịch vụ kỹ thuật chuyên ngành xăng dầu, dịch vụ kho vận, đại lý bảo hiểm, …

Công ty có một hệ thống hàng trăm khách hàng công nghiệp, đại lý, tổng đại lý lớn trên địa bàn Tỉnh Phú Thọ và các Tỉnh lân cận, luôn đồng hành gắn bó với Công ty. Công ty tiếp nhận và cung cấp xăng dầu cho 4 Tỉnh vùng núi phía Bắc ( Lào cai, Yên bái, Hà giang và Tuyên quang). Ngoài ra, Công ty thực hiện nhiệm vụ dự trữ xăng dầu quốc gia và đảm bảo nhu cầu xăng dầu cho an ninh quốc phòng. Công ty luôn là đầu mối lớn cung cấp xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu trên địa bàn các tỉnh phía Bắc.