Hoàn thành KH 6 tháng, tập trung các giải pháp hoàn thành KH cả năm

 02:26 CH @ Thứ Năm - 14 Tháng Bảy, 2022

Sáng 12/7 /2022, Công ty Xăng dầu Phú Thọ (Petrolimex Phú Thọ/Công ty) tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tại văn phòng Công ty Xăng dầu Phú Thọ

c.

Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Lê Văn Đạo đánh giá sơ kết sáu tháng đầu năm 2022

Dự chỉ đạo hội Nghị có Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Lê Văn Đạo, Ban Giám đốc cùng Lãnh đạo các phòng ban, kho và các cửa hàng xăng dầu gas trực thuộc

Trong sáu tháng đầu năm 2022,Công tác kinh doanh cơ bản đảm bảo nguồn hàng, tổ chức tạo nguồn phù hợp đảm bảo phục vụ nhu cầu cho xuất bán trực tiếp và xuất nội bộ cho các Công ty tuyến sau; tổ chức nắm bắt thông tin thị trường, xây dựng cơ chế chính sách bán hàng phù hợp, chăm sóc, hỗ trợ cho khách hàng, tổ chức bán hàng hoàn thành kế hoạch sản lượng Tập đoàn giao.

Công tác tài chính đã tổ chức theo dõi quản lý tài sản, hàng hóa, công cụ dụng cụ, nguồn vốn trong toàn Công ty hợp lý và có hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính; số ngày công nợ bán lẻ giảm 4 ngày , công nợ bán buôn giảm 02 ngày so với 6 tháng đầu năm 2021.

Công tác tổ chức lao động tiền lương: Rà soát đánh giá thực tế lao động của các đơn vị để tổ chức bố trí sắp xếp lao động hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; thực hiện đánh giá điều chỉnh xếp lương chức danh công việc. Thực hiện đóng nộp đầy đủ BHXH, BHYT, trang cấp BHLD, bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe cho người lao động. Tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2022.

Công tác pháp chế thanh tra: Tiếp tục rà soát sửa đổi, ban hành các nội quy quy chế theo kế hoạch công tác pháp chế thanh tra đã phê duyệt; tổ chức thực hiện kiểm tra toàn diện các cửa hàng trực thuộc năm 2022.

Công tác quản lý kỹ thuật đầu tư: Hoàn thành xây dựng công trình: CHXD số 62 - Sơn Vi và CHXD 64 Võ Miếu - Thanh Sơn; tiếp tục thực hiện các thủ tục của dự án CHXD Hoàng Cương - Thanh Ba, cải tạo sửa chữa Petrolimex - Cửa hàng 12. Duy trì công tác quản lý đo lường chất lượng hàng hóa, công tác an toàn PCCC, môi trường tại các đơn vị đảm bảo an toàn.

Công tác phòng chống Covid-19: Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phổ biến quán triệt CBCNV thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch; mua sắm cấp phát nước rửa tay sát khuẩn, khẩu trang,..hoàn thành tiêm vắc xin mũi thứ 3 cho người lao động.

Với các chỉ tiêu : Xuất bán 94.407T/M3 xăng dầu đạt 51% KH năm và nbằng 103% so với Cùng kỳ mặt hàng Gas 1.222 T bằng 48 % KH và bằng 100% cùng kỳ, Nộp ngân sách :225,138 tỷ 61 % KH bằng 75 % so với cùng kỳ.

Sáu tháng cuối năm 2022,Chủ động trong việc nắm thông tin thị trường, xu hướng giá thế giới và trong nước, điều độ vận tải tạo nguồn, đăng ký đơn hàng, tổ chức bán hàng theo tiến độ đơn hàng được duyệt và quy chế bán hàng, quy chế quản lý công nợ; phối hợp với các Tổng công ty chuyên ngành xây dựng các chương trình khuyến mại xúc tiến bán hàng, xây dựng cơ chế chính sách bán hàng phù hợp, chăm sóc, hỗ trợ khách hàng;

Nghiên cứu đề xuất chính sách phát triển khách hàng nhượng quyền thương mại ở từng vùng thị trường cho phù hợp, gắn với việc duy trì và phát triển sản lượng bán lẻ của các cửa hàng xăng dầu. Tăng cường kiểm soát hệ thống cửa hàng nhượng quyền về việc quản lý nguồn hàng, chất lượng hàng hóa, nhận diện thương hiệu; kiên quyết chấm dứt hợp đồng đối với các khách hàng vi phạm các quy định về nguồn hàng, chất lượng hàng, nhận diện thương hiệu.

Tổ chức theo dõi quản lý chặt chẽ tài sản, hàng hóa, nguồn vốn hợp lý và có hiệu quả, đảm bảo an toàn tài chính; giám sát chặt chẽ việc thực hiện bán hàng và thu hồi công nợ theo đúng quy chế quản lý công nợ, quy chế bán hàng, quy chế quản lý cửa hàng.

Rà soát đánh giá thực tế lao động của các đơn vị để tổ chức bố trí sắp xếp lao động hợp lý đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh; Thực hiện đóng nộp đầy đủ BHXH, BHYT, trang cấp BHLD, bồi dưỡng độc hại, khám sức khỏe cho người lao động.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển thẻ đồng thương hiệu Petrolimex _ HD Bank; tăng cường kiểm tra, theo dõi, giám sát việc thực hiện chương trình 5S; Quy trình bán hàng 5 bước, nâng cao CLDV và VMTM tại các CHXD.

Tiếp tục rà soát sửa đổi, ban hành các nội quy quy chế theo kế hoạch công tác pháp chế thanh tra đã phê duyệt, thực hiện kiểm tra toàn diện các cửa hàng trực thuộc năm 2022.

Đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng công trình: CHXD số 62 - Sơn Vi và CHXD 64 Võ Miếu - Thanh Sơn; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thủ tục đầu tư CHXD Hoàng Cương. Triển khai các công trình dự án đầu tư sửa chữa năm 2022 (CHXD số 3,12,...) theo kế hoạch đã được duyệt. Tiếp tục tìm kiếm các vị trí mới để đầu tư cửa hàng xăng dầu.

Tăng cường công tác quản lý đo lường chất lượng, giao nhận hàng hóa, công tác an toàn PCCC, môi trường đảm bảo an toàn về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác phòng chống Covid-19: Theo dõi sát tình hình dịch bệnh, phổ biến quán triệt CBCNV thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền về phòng chống dịch; triển khai tiêm vắc xin mũi 4 phòng Covid-19 cho cho người lao động.

Cũng trong hội nghị Công ty tiến hành trao thưởng cho các tập thể cá nhân xuất sắc trong 6 tháng đầu năm 2022 cũng như trao thưởng của UBND tỉnh năm 2021.

Hình ảnh hội nghị sơ kết:

Phó Giám đốc Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Hồng Nguyệt phát biểu ý kiến trước hội nghị

Kế toán trưởng Phạm Chí Hiếu phát biểu trước hội nghị

Các đại biểu tham gia ý kiến trước hội nghị

Tặng bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ cho các đơn vị tiêu biểu năm 2021

Tặng bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ cho các cá nhân xuất sắc năm 2021

Tặng bằng khen của Tổng liên đoàn lao động cho Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty Lê Văn Đạo

Tặng bằng khen của Tổng liên đoàn lao động cho Phó giám đốc Công ty Lại Xuân Cường

Tặng giấy khen các đơn vị xuất sắc 6 tháng đầu năm 2022

Gặp mặt tặng hoa Ông Hoàng Quang Tường CB nghỉ hưu năm 2022

Nguồn:  Ngọc Đăng  -  Chuyên Viên Phòng TCHC
Petrolimex Phú Thọ